Đèn thả Luxury

Đèn thả Luxury

Đèn thả Luxury MGB90001

Đèn thả Luxury MGB90001

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mâm inox, thả ph..

500.000.000VNĐ Ex Tax: 500.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90001

Đèn thả Luxury MGB90001

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mâm inox, thả ph..

500.000.000VNĐ Ex Tax: 500.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90002

Đèn thả Luxury MGB90002

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mâm inox, thả ph..

350.000.000VNĐ Ex Tax: 350.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90003

Đèn thả Luxury MGB90003

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mâm inox, thả ph..

420.000.000VNĐ Ex Tax: 420.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90004

Đèn thả Luxury MGB90004

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mâm inox, thả ph..

70.000.000VNĐ Ex Tax: 70.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90005

Đèn thả Luxury MGB90005

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mâm inox, thả ph..

380.000.000VNĐ Ex Tax: 380.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90006

Đèn thả Luxury MGB90006

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ Titan, thả ph..

90.000.000VNĐ Ex Tax: 90.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90007

Đèn thả Luxury MGB90007

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ Titan, thả ph..

380.000.000VNĐ Ex Tax: 380.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90008

Đèn thả Luxury MGB90008

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ đồng - Đồng N..

79.000.000VNĐ Ex Tax: 79.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90009

Đèn thả Luxury MGB90009

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ đồng - Đồng n..

125.000.000VNĐ Ex Tax: 125.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90010

Đèn thả Luxury MGB90010

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ đồng cao cấp ..

95.000.000VNĐ Ex Tax: 95.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90011

Đèn thả Luxury MGB90011

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ đồng cao cấp ..

150.000.000VNĐ Ex Tax: 150.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90012

Đèn thả Luxury MGB90012

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: inox vàng - Vàng..

45.000.000VNĐ Ex Tax: 45.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90013

Đèn thả Luxury MGB90013

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: inox vàng - Mạ V..

50.000.000VNĐ Ex Tax: 50.000.000VNĐ

Đèn thả Luxury MGB90014

Đèn thả Luxury MGB90014

Ứng dụng: Lắp phòng khách, tiền sảnh, khách sạn, Biệt thự, Thông tầng....Chất liệu: Mạ GOLD, thả pha..

290.000.000VNĐ Ex Tax: 290.000.000VNĐ

Hiển thị 1 đến 15 trong 88 (6 Trang)